МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ В ИКТ СЕКТОРА

 

НА ХОРА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

 

European Flag С подкрепата на Европейския съюз

Начало

За проекта

Участници

Очаквани резултати

Методология

Контакти

Галерия

 

 

ИТ бизнесът отваря работни места за хора с аутизъм

Проектът „Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разтройства от аутистичния спектър” се ражда през 2007-ма година и отразява желанието на ИТ фирмите от БАСКОМ (Българската Асоциация на Софтуерните Компании) да предложат работни места за хора с увреждания.

ЕСИ (Европейският Софтуерен Институт), Център Източна Европа и БАСКОМ, заедно с Асоциация Аутизъм, разработват проект на модел, който включва както тренинг на ИТ фирмите, така и практическо обучение на кандидатите за работа.

Проектът предвижда 20 човека с аутистични разстройства да преминат базово и практическо обучение за работа с ИТ. За работодателите ще бъдат организирани поредица от семинари и обучение за работа с хора с аутизъм.

Според предвидените резултати служителите с аутистични разтройства ще тестват софтуерни продукти за грешки, за достъпност за хора с увреждания, ще администрират данни, ще работят в офисите на фирмите или ще изпълняват други подходящи дейнности.