МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ В ИКТ СЕКТОРА

 

НА ХОРА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

 

European Flag С подкрепата на Европейския съюз

Начало

За проекта

Участници

Очаквани резултати

Методология

Контакти

Галерия

 

 

Участници

ЕСИ (Европейски Софтуерен Институт), Център Източна Европа - координатор.

 

БАСКОМ (Българската Асоциация на Софтуерните Компании) - подготовка и разпространение на въпросник за фирмите за тяхната възможност и желание да наемат хора с разстройство от аутистичния спектър.

 

 

 

Асоциация Аутизъм - подкрепяща организация.