МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ В ИКТ СЕКТОРА

 

НА ХОРА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

 

European Flag С подкрепата на Европейския съюз

Начало

За проекта

Участници

Очаквани резултати

Методология

Контакти

Галерия

 

 

За проекта

През месец юли 2010 г. програма ПРОГРЕС на Дирекция Правосъдие, Отдел Равни права и социално включване на ЕС обявява конкурс за финансиране на проекти за пилотно осигуряване на заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър. Подадени са над 50 проекта от всички държави членки на ЕС. Само 4 са одобрени за финансиране, сред тях и този на ЕСИ Център Източна Европа, БАСКОМ и Асоциация Аутизъм.

На 18 април 2011 г. започна изпълнението на проекта "MOTEPA - Development and Piloting a Model for Occupational Training and Employment of People with ASD in the ICT Sector" (Модел за обучание и заетоств ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър), финансиран от Европейския съюз по програмата "DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities".

Поектът е с продължителност 12 месеца и е насочен към подобряване на заетостта на хората с разстройства от аутистичния спектър посредством разработване и провеждане на подходящ модел на заетост, адаптирано професионално обучение и индивидуална подкрепа, които да компенсират дефицитите, породени от разстройството.